Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PAVELKOVÁ, L., VALENTA, O. (2021): Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Geografické rozhledy, 30(3), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Seznam zdrojů dat o migraci
Aplikace práce s daty o migraci do výuky

Abstrakt: Migrace se v posledních letech stala tématem vzbuzujícím silné emoce. Aby v této oblasti nedocházelo ke zkreslování a zneužívání dat, je důležité vést žáky k tomu, aby data uměli vyhledávat, porovnávat a vyhodnocovat. Tento článek představuje úvodní vhled do problematiky dat v oblasti migrace včetně definic klíčových termínů a vyjmenovává hlavní zdroje dat o mezinárodní migraci a migrantech. Součástí článku jsou i návrhy, jak s těmito zdroji a daty pracovat ve výuce.

Klíčová slova: mezinárodní migrace, zdroje dat, práce s daty, definice

Abstract (EN): Sources of data in the field of international migration. The topic of migration has recently become emotionally biased and often abused. To prevent misinterpretation and misuse of data in this area, it is necessary that students are capable of searching, comparing and interpreting reliable data. This article introduces the issue of statistical data in the field of international migration and provides definitions of the key terminology. It presents main sources of data in international migration as well. The article also proposes classroom activities using migration data.

Keywords (EN): international migration, data sources, working with data, definitions