Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PAVELKOVÁ, L., VALENTA, O. (2021): Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Geografické rozhledy, 30(3), 30–33.

Přílohy:

Seznam zdrojů dat o migraci
Aplikace práce s daty o migraci do výuky