Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LENART, J., CIMALOVÁ, Š. (2021): Makču Pikču – krajinný fenomén pražského Jihozápadního města. Geografické rozhledy, 30(3), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Reliéf Makču Pikču

Abstrakt: Makču Pikču je skládka zemin v pražském Jihozápadním městě. Kromě několika rekultivačních zásahů od 80. let. 20. století zarůstá podle pravidel ekologické sukcese. Článek dokumentuje geomorfologii území, vegetační kryt, výskyt zvířat a aktivity lidí na skládce. Na základě výsledků ukazuje, že území s podobně vysokou geodiverzitou a biodiverzitou má výrazný krajinotvorný potenciál spočívající v citlivém a promyšleném přístupu k prostředí podobně jako v případě hald na Kladensku či v Německu.

Klíčová slova: geomorfologie, krajina, skládka, ekologická sukcese, vegetace, veřejný prostor

Abstract (EN): Makču Pikču waste dump as a landscape phenomenon of Prague’s Southwest Town. This paper describes a waste dump in Prague’s Southwest Town. Apart from several reclamation interventions, ecological succession has been in progress since the 1980s. This article documents the geomorphology, vegetation cover, occurrence of animals and activities of people in the area. Its results illustrate that a place of such high geo- and biodiversity has a strong landscaping potential in a sensitive and coherent approach to the environment.

Keywords (EN): geomorphology, ecological succession, landscape, public space, vegetation, waste dump