Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LENART, J., CIMALOVÁ, Š. (2021): Makču Pikču – krajinný fenomén pražského Jihozápadního města. Geografické rozhledy, 30(3), 34–37.

Přílohy:

Reliéf Makču Pikču