Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

WEINFURTER, J. (2021): Skryté geografie: kartografie jako revoluční boj. Geografické rozhledy, 30(3), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Skryté geografie: kartografie jako revoluční proces; Cílem tohoto článku je ukázat, že spíše nežli objektivní a nezaujatá vyobrazení geografie jsou mapy arénami pro společensko-politické zápasy a zápasy o autoritu a reprezentaci. Studiem skrytých geografií lze některé z těchto realit odhalit a uvést je na pravou míru.

Klíčová slova: kritická kartografie, skryté geografie, revoluční boj, symbolická fikce

Abstract (EN): Hidden geographies: Map-making as a revolutionary process. The aim of this article is to show that rather than being objective and unbiased depictions of geography, maps are often the very arenas of socio-political struggles and the struggles of authority and representation. By turning to the study of hidden geographies, some of these realities may be exposed and brought to the surface.

Keywords (EN): critical cartography, hidden geographies, revolutionary struggle, symbolic fiction