Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Sčítání lidu ve světě. Geografické rozhledy, 30(3), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Sčítání lidu ve světě, cenzus, metody cenzu, online sčítání obyvatel, sčítačí komisař, Indie, Čína, sčítání ze vzduchu, Namíbie, census v USA, špangličtina, census a konflikty, finanční zdroje, přerozdělování, Keňa, politické spory, skupiny lidí, etnika, náboženství, Libanon

Keywords (EN): Censuses in the world, census, census methods, online census, census commissioner, India, China, air census, Namibia, US census, Spanglish, census and conflicts, financial resources, redistribution, Kenya, political disputes, groups of people, ethnicity, religion, Lebanon