Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Sčítání lidu na území českých zemí. Geografické rozhledy, 30(3), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Sčítání lidu na území českých zemí, cenzus, Marie Terezie, označování a číslování domů, desetiletá periodicita, moderní sčítání lidu, sčítací komisař, rozvoj měst, rostoucí počet obyvatel, administrativní hranice, Žižkov, Praha, sčítání a národnost, česko-německá historie, česko-německé vztahy, Budějovický Budvar, poválečné sčítání, poválečný stav obyvatelstva, vylidňování pohraničí, odsun Němců, prázdné obce, prázdné budovy, zaniklá sídla, sčítání a paradoxy, metodika sčítání, sčítání v místě výskytu

Keywords (EN): Censuses in the Czech lands, census, Maria Theresa, house marking and numbering, modern census ,ten-year periodicity, census commissioner, urban development, growing population, administrative boundaries, Žižkov, Prague, census and nationality, Czech-German history, Czech-German relations, Budweiser Budvar, post-war census, post-war state of population, depopulation of borderland, expulsion of Germans, empty villages, empty buildings, extinct settlements, paradoxes of census, census methodology, census at the place of occurrence