Stažení článku

LOCHMAN, J. (2021): Cestovní ruch v prostředí sdílené ekonomiky: přínosy a úskalí. Geografické rozhledy, 30(4), 4–7.