Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2021): Nadměrný cestovní ruch: příčiny a důsledky. Geografické rozhledy, 30(4), 8–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Počet turistů směřujících na vrchol Sněžky ve dnech nejvyšší návštěvnosti

Abstrakt: Článek přináší vysvětlení termínu nadměrný cestovní ruch a objasňuje jeho příčiny a důsledky. Reaguje jak na trend před vypuknutím pandemie, tak na současnou situaci, která cestovní ruch významně ovlivňuje.

Klíčová slova: cestovní ruch, nadměrný cestovní ruch, overtourism, tourismphobia, touristphobia

Abstract (EN): Overtourism: Causes and consequences. The article provides an explanation of the term overtourism and explains its causes and consequences. It responds both to the pre-pandemic trend and to the current situation which is significantly affecting tourism.

Keywords (EN): tourism, overtourism, tourismphobia, touristphobia