Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2021): Nadměrný cestovní ruch: příčiny a důsledky. Geografické rozhledy, 30(4), 8–9.

Přílohy:

Počet turistů směřujících na vrchol Sněžky ve dnech nejvyšší návštěvnosti