Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠEL, J. HÁNA, D. (2021): Graffiti jako součást prostoru města: příklad pražské čtvrti Bubeneč. Geografické rozhledy, 30(4), 14–17.

Přílohy:

Typologie graffiti