Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RUBÁŠ, D. (2021): Terénní výuka neživé přírody. Geografické rozhledy, 30(4), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje terénní cvičení cílené převážně na výuku neživé přírody. Základem pro jeho realizaci se stala nově vzniklá učebnice regionálního vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Terénní cvičení je v příspěvku zakotveno v teoretickém rámci, pozornost je věnována i potenciálu této výukové formy při formování vtahu k místu.

Klíčová slova: terénní výuka, neživá příroda, mezipředmětové vazby, didaktický potenciál krajiny, vztah k místu

Abstract (EN): Outdoor teaching on inanimate nature. The article presents a field exercise aimed mainly at teaching on inanimate nature, based on a newly created textbook of regional education in the Mnichovo Hradiště region. The presented field exercise is anchored in a theoretical framework, attention is also paid to the potential of this form of teaching in the formation of a relationship to a place.

Keywords (EN): outdoor teaching, inanimate nature, interdisciplinarity, didactic potential of landscape, relation to place