Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J., BLÁHA, J. D. (2014): Olympijské hry: geopolitické souvislosti. Geografické rozhledy, 23(3), 28–30.

Stáhnout článek

Přílohy:

Olympijské hry: geopolitické souvislosti – mapa 1–3
Olympijské hry: geopolitické souvislosti – tabulky 1, 2

Abstrakt: Na olympijské hry se většinou pohlíží jako na symbol, jenž posiluje světový mír a proklamativně i globální spolupráci mezi národy. Takovou představu moderním hrám vtiskl zakladatel jejich tradice baron Pierre de Coubertin. Stejně významná a mnohdy i primární je funkce geopolitická.

Klíčová slova: letní olympijské hry, geopolitika, diferenciace světa, hodnocení zemí světa

Abstract (EN): The Olympic Games: Geopolitical Issues. Generally, the olympic Games are viewed as a symbol, encouraging world peace and promoting global cooperation among nations. Baron Pierre de Coubertin, founder of the modern olympic Games tradition actively encouraged such views. it seems, however, that the Games geopolitical role is just as significant and in many cases even supersedes lofty aspirations of world peace.

Keywords (EN): summer Olympic Games, geopolitics, global differences, assessment of world countries