Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M., HAVELKOVÁ, L. (2021): Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení. Geografické rozhledy, 30(4), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Ukázka vnitřně strukturovaných úloh na práci s mapou

Abstrakt: Zeměpis jako vzdělávací obor prochází dlouhodobým vývojem směřujícím od encyklopedické výuky k rozvoji geografického myšlení žáků. Velmi mocným nástrojem rozvoje tohoto myšlení pak jsou mapy. Článek představuje vzdělávací potenciál map, druhy mapových dovedností a také způsoby strukturace úkolů s mapou za účelem rozvoje geografického myšlení.

Klíčová slova: zeměpis, mapa, mapové dovednosti, výuka, geografické myšlení

Abstract (EN): Map as a tool for the development of geographical thinking. School geography is undergoing long-term development from "delivering encyclopaedic knowledge "to the systematic development of students' geographical thinking. Maps can be a powerful tool for such development. The article presents the educational potential of maps, types of map skills, and ways of structuring map tasks to develop geographical thinking.

Keywords (EN): geography, map, map skills, teaching, geographical thinking