Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M., HAVELKOVÁ, L. (2021): Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení. Geografické rozhledy, 30(4), 26–29.

Přílohy:

Ukázka vnitřně strukturovaných úloh na práci s mapou