Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VAVROUCHOVÁ, H., DURNA, R., POKORNÁ, P., SVOBODOVÁ, H. OULEHLA, J., TRUHLÁŘOVÁ, J., FUKALOVÁ, P. (2021): Mapování hodnot krajiny – nástroj pro participativní plánování i součást výuky. Geografické rozhledy, 30(4), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek představuje možné využití aplikace Survey123 ve výuce s cílem podpořit průřezové dovednosti mladé generace ve vztahu k chápání využití prostoru v souvislostech a k představení participativních metod plánování. Tento přístup byl uplatněn ve spolupráci se školami v Jihomoravském kraji. Výsledkem je mapa hodnotných a problémových míst identifikovaných žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.

Klíčová slova: vývoj krajiny, územní plánování, hodnota krajiny, problémové místo v krajině

Abstract (EN): Mapping of landscape values – tool for a participation in planning and part of teaching. The use of the Survey123 application in the education process can support young generation's cross-curricular skills in understanding the land use and in the participatory approach in planning practice. This approach was applied in cooperation with schools in the South Moravian Region where the result was a map of the landscape values and territorial conflicts as seen by their future users.

Keywords (EN): landscape dynamics, spatial planning, landscape value, trouble spot in the landscape