Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Náměstí českých měst. Geografické rozhledy, 30(4), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Náměstí českých měst, UNESCO, dědictví, architektura, historické centrum, hrázděná konstrukce, socialismus, největší náměstí, moderní rekonstrukce, Telč, Nový Jičín, Cheb, Jihlava, Karlovo náměstí, Praha, Kadaň

Keywords (EN): Squares in Czech cities, UNESCO, heritage, architecture, historical center, half-timbered construction, socialism, the largest square, modern reconstruction, Telč, Nový Jičín, Cheb, Jihlava, Charles Square, Prague, Kadaň