Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A, BLÁHA, J. D. (2021): Kde leží střední Evropa? Vymezení regionu na základě mentálních map. Geografické rozhledy, 30(5), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek seznamuje čtenáře s výzkumem, při kterém studenti z osmi středoevropských zemí (které za středoevropské považovali autoři a jsou za ně označovány i ve většině odborné literatuře) zakreslovali pomocí mentálních map na základě vlastních představ hranice střední Evropy. Článek představuje výsledná vymezení regionu agregovaná z těchto map. Poukazuje při tom na značné rozdíly ve vidění střední Evropy jednotlivými jejími národy a snaží se hledat příčiny, které za rozdíly stojí.

Klíčová slova: střední Evropa, mentální mapa, prostorové vnímání, vymezení, region, hranice

Abstract (EN): Where is Central Europe? Delimitation of the region based on mental maps. This article introduces a research carried out in eight Central European countries (which were considered “Central European” by the authors and referred to as Central European in the most relevant literature), where students marked the borders of Central Europe using mental maps based on their subjective perception. The article presents the resulting region delimitation, aggregated on the basis of these maps, compares the differences in the delimitation of Central Europe in individual countries and suggest some explanations of these differences.

Keywords (EN): Central Europe, mental map, spatial perception, delimitation, region, borders