Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D. (2021): Třicet let s visegrádskou čtyřkou. Geografické rozhledy, 30(5), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Visegrádská skupina je středoevropským mezinárodním uskupením, které je rámcem pro spolupráci a prosazování zájmů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Cílem článku je představit kořeny tohoto uskupení, které vzniklo v roce 1991, srovnat ho s dalšími mezinárodními organizacemi a přiblížit vývoj uskupení, jehož cíle se v průběhu let postupně změnily.

Klíčová slova: Visegrádská skupina, mezinárodní organizace, evropská integrace, střední Evropa, zahraniční spolupráce

Abstract (EN): Thirty years with the Visegrad Four. The Visegrad Group is a Central European international alliance that provides a framework for cooperation and promotion of the interests of Czechia, Slovakia, Poland, and Hungary. The article aims to present the roots of this alliance founded in 1991, to compare it with other international organizations and to present its development and goals that have changed over the years.

Keywords (EN): Visegrad Group, international organizations, European integration, Central Europe, foreign cooperation