Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠINDELÁŘ, M. (2021): Česko-rakouské vztahy v kostce. Geografické rozhledy, 30(5), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje vývoji česko-rakouských vztahů s důrazem na období od roku 1989 dodnes. Dalším bodem je přeshraniční spolupráce mezi Českem a Rakouskem a její současná úroveň a intenzita pohledem starostů a místních obyvatel.

Klíčová slova: hranice, česko-rakouské pohraničí, přeshraniční spolupráce, Evropský fond pro regionální rozvoj

Abstract (EN): Overview of Czech-Austrian relations. The article focuses on the history of the Czech-Austrian mutual relations with the emphasis on the period from 1989 to the present. It deals with the cross-border cooperation between Czechia and Austria and its level and intensity as perceived by the majors and local inhabitants.

Keywords (EN): borders, Czech-Austrian borderland, cross-border cooperation, European Regional Development Fund