Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOVÁŘ, M. (2021): Multikulturní Maďaři. Geografické rozhledy, 30(5), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Maďaři po odchodu z původních sídel v blízkosti Uralu žili vždy v multikulturním a multietnickém prostředí, a to až do 20. století. Dokonce v samých základech uherského státu, v „zrcadle“ sv. Štěpána, je vyjádřena vůle po multikulturní společnosti. Zlom nastal až během romantizmu jako reakce na rakouské snahy zavést do celé monarchie jediný správní jazyk. Maďaři následně převzali evropský vzor národního obrození spolu s konceptem konkurenčních a jazykově definovaných národních států.

Klíčová slova: migrace Maďarů, pravlast Maďarů, multietnické Uhry, menšiny v Maďarsku, Maďaři, Maďarsko, Uhry

Abstract (EN): Multicultural Hungarians. After Hungarians had left their original homeland(s) by the Urals, they always lived in a multicultural and multiethnic environment – up to the 20th century. Even in the foundations of the Hungarian state, namely in St. Stephan’s mirror of princes, there is an expressed desire for multiculturalism. The critical point came during the romantic reaction to the Austrian attempts to unify the language of administration in the whole empire. Hungarians followed the European patterns of the national revival with the concept of competing linguistically defined national states.

Keywords (EN): migration of Hungarians, cradle of Hungarians, multiethnic, Hungary, minorities in Hungary, Hungarians, Hungary