Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VRHEL, M. (2021): Srovnání koncepce zeměpisu v národních kurikulech zemí V4. Geografické rozhledy, 30(5), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Národní kurikula stanovují koncepci školní geografie přes její pozici ve vzdělávacím rámci a výběrem výukových tematických celků. Stejně tak kurikulum vymezuje prostor pro její výuku časovou dotací. Tento článek porovnává koncepci školní geografie podle aktuálních kurikul členů visegrádské čtyřky, tedy států geograficky, ekonomicky a kulturně si velmi blízkých.

Klíčová slova: Střední Evropa, kurikulum, ISCED2, RVP, zeměpis, očekávané výstupy

Abstract (EN): School geography in the national curricula in the states of the Visegrad Group: A comparative study. The national curricula specify the conception of school geography through its inclusion in the educational framework and selection of the topics taught. The curricula also define conditions for instruction through time allocation of this school subject. This article compares the conception of school geography according to the national curricula of the Visegrad Group member states, thus states which are geographically, economically and culturally close.

Keywords (EN): Central Europe, curriculum, ISCED2, Geography, learning outcomes