Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M., HAVELKOVÁ, L., KOCOVÁ, T., BERNHÄUSEROVÁ, V., ŠTOLCOVÁ, K., FENCLOVÁ, K., JAKL, M. (2021): Mapovedovednosti.cz – aplikace pro rozvoj práce s mapou. Geografické rozhledy, 30(5), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje aplikaci Mapovedovednosti.cz, která byla vyvinuta pro podporu rozvoje práce s mapou, a to včetně kognitivně náročnějších operací. Mapa je tak jejím prostřednictvím využita k rozvoji geografického myšlení. Hlavními atributy aplikace v článku jsou: vzdělávací, online a adaptabilní. Článek také přináší příklady využití aplikace přímo ve výuce i popisuje speciální funkce pro učitele.

Klíčová slova: práce s mapou, mapové dovedností, zeměpis, adaptabilní hodnocení, vzdělávací aplikace

Abstract (EN): Mapovedovednosti.cz – application for development of map skills. The article presents an online educational app www.mapwork.education, which was developed to support the use of maps, including cognitively more demanding operations with maps. The map is thus used as a tool for development of geographical thinking. The main attributes of the application discussed in the article are: educational, online and adaptable. Furthermore, the article provides various examples of its use in lessons and describes special features for teachers.

Keywords (EN): map work, map skills, geography, adaptive assessment, educational app