Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATERNA, K., HASMAN, J. (2021): Proměny českého a polského pivovarnictví – důsledek globalizace? Geografické rozhledy, 30(5), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Dramatický nárůst počtu minipivovarů v tuzemsku je obecně známý jev. Co za ním ale stojí? Příspěvek pomocí srovnání vývoje pivovarnictví v českých regionech a Evropě ukazuje, že se nejedná o specifický vývoj, ale spíše o součást širšího trendu. Ve své druhé části se analyzuje, které faktory za tímto vývojem stojí.

Klíčová slova: globalizace, glokalizace, neolokalismus, pivovarnictví, střední Evropa

Abstract (EN): The changes in Czech and Polish brewing industry – a consequence of globalization? The dramatic increase in the number of Czech microbreweries is a well-known phenomenon. But what is behind it? This article compares the development of brewing industry in the Czech regions and in Europe and shows that this is not a specific development, but rather part of a broader trend. In its second part, the article analyzes which factors influence this development.

Keywords (EN): globalization, glocalization, neolocalism, brewing industry, Central Europe