Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DASTYCHOVÁ, V., PŘECH, J., BAŠISTOVÁ, J., KOBLÍŽKOVÁ, E. (2021): Geografická data pro hodnocení vývoje lesů na území Česka. Geografické rozhledy, 30(5), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zhruba třetinu území Česka tvoří lesy, které jsou tak důležitým prvkem krajiny a lesní hospodářství významným hospodářským sektorem. Naším cílem by tak mělo být podrobné hodnocení jejich stavu a vývoje. Na základě vyhodnocení dostupných geografických datových sad vyplývá potřeba komplexního monitorovacího systému krajinného pokryvu na našem území.

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, geoinformatika, lesy, Copernicus, CORINE, HRL, ZABAGED

Abstract (EN): Using geographic data to assess the development of forests in Czechia. Roughly one third of the Czech territory consists of forests, which makes them an important element of the landscape and forestry an important economic sector. Our goal should thus be a detailed assessment of the state and development of forests. Based on the evaluation of available geographic data, the need for a comprehensive monitoring system of land cover of the Czech territory arises.

Keywords (EN): remote sensing, geoinformatics, forests, Copernicus, CORINE, HRL, ZABAGED