Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., DZÚROVÁ, D. (2021): Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. Geografické rozhledy, 31(1), 8–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Statistiky nadúmrtnosti v době pandemie a podíl proočkovanosti české populace

Abstrakt: Pandemie covidu-19 přinesla mnoho nových aspektů a témat vědeckého výzkumu. Tento článek se zaměřuje na demografickou stránku této pandemie a popisuje především rozdíly z hlediska věku. Věk je zde zásadním faktorem, neboť riziko závažných komplikací nebo dokonce úmrtí s věkem rychle narůstá. Významným způsobem však jednotlivé pandemické vlny zasáhly i populaci dětí a dospívajících osob. V tomto ohledu je představen vývoj během specifického školního roku 2020/2021.

Klíčová slova: covid-19, koronavirus, věková struktura, nadúmrtnost, Česko

Abstract (EN): Demographic view of the COVID-19 pandemic: Different impacts by age. The COVID-19 pandemic has brought many new aspects and topics to scientific research. This article focuses on the demographic perspective of the pandemic, and it maps mainly the differences by age. Age is a crucial factor in this regard, as the risk of serious complications or even death increases with age. The pandemic waves also significantly affected the population of children and adolescents. In this respect, development during the specific school year 2020/21 are presented.

Keywords (EN): COVID-19, coronavirus, age structure, excess mortality, Czechia