Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTA, M., CROES, S. (2021): Trh, zápas Ligy mistrů a lyžařský zájezd – epicentra covidu-19. Geografické rozhledy, 31(1), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: V lednu 2020 propukla epidemie onemocnění způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Nákaza se začala z čínského Wu-chanu šířit do celého světa. V březnu Světová zdravotnická organizace označila šíření onemocnění za pandemii. V té době už byla hlavním epicentrem nákazy Evropa. Kromě globálního epicentra nákazy (Wu-chanu) a hlavního evropského centra nákazy (severní Itálie), článek představuje na příkladu belgického městečka Alken i případ lokálního ohniska šíření covidu-19.

Klíčová slova: covid-19, epicentra nákazy, šíření nákazy, měřítková úroveň, Wu-chan, severní Itálie, Milán, Alken

Abstract (EN): Marketplace, Champions League football match, and ski tour – epicentres of COVID-19. In January 2020, an epidemic of a disease caused by a new type of coronavirus SARS-CoV-2 broke out. This disease, later named COVID-19, spread to the rest of the world from Wuhan, China. In March, the World Health Organization declared the spread of the disease a global pandemic. At that time, Europe was already the main epicentre of COVID-19. In addition to the global epicentre of COVID-19 (Wuhan) and the main European outbreak (northern Italy), the article also presents the case of outbreak at a local level on the example of the Belgian town of Alken.

Keywords (EN): covid-19, epicenters of the disease, spread of the disease, scale level, Wuhan, northern Italy, Milan, Alken