Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., VONDRÁŠEK, M., BŘEZINOVÁ, M. (2021): Přijdou další epidemie? Geografické rozhledy, 31(1), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek zasazuje pandemii onemocnění covid-19 do širšího rámce teoretických konceptů, z nichž plyne nutnost očekávat návrat dříve eliminovaných infekčních chorob či výskytu zcela nových. To je z části podmíněno procesem globalizace a postupujícím demografickým stárnutím. V současné době se již potřetí za poslední dvě dekády setkáváme s onemocněním způsobeným koronavirovou infekcí. Předchozí dvě (SARS, MERS) zasáhly menší část populace, vykazovaly však mnohem větší smrtelnost.

Klíčová slova: pandemie, covid-19, epidemie, koronavirová infekce, epidemiologický přechod

Abstract (EN): Should we expect more epidemics? The article places the COVID-19 pandemic in a broader framework of theoretical concepts, which imply the need to expect the return of previously eliminated infectious diseases or the occurrence of new ones. This is partly due to the process of globalization and demographic aging. For the third time in the last two decades, we are experiencing a disease caused by a coronavirus infection. The previous two (SARS, MERS) affected a smaller part of the population.

Keywords (EN): pandemic, COVID-19, epidemic, coronavirus infection, epidemiologic transition