Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NEKOLNÝ, L., KRAJŇÁK, T. (2021): Dopady pandemie na turismus a rekreaci. Geografické rozhledy, 31(1), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Nemoci představují pro turismus významnou překážku. Cílem článku je nastínit jak a proč byl turismus zasažen pandemií covidu-19. Zásadní byla protiepidemická opatření zahrnující uzavření hranic a omezení volnočasového pohybu osob. Dokazují to jak data z ubytovacích zařízení, tak z turistických cílů včetně zoo, na jejichž příkladu je situace ilustrována. Největší ztráty zaznamenaly destinace závislé na mezinárodním turismu.

Klíčová slova: turismus, bezpečnost, pandemie, covid-19, zoo

Abstract (EN): The effects of the pandemic on tourism and recreation. Diseases are substantial constraints for tourism. The present article aims to delineate how and why tourism has been affected by the COVID-19 pandemic. Anti-epidemic measures, including the closure of borders and restrictions on leisure mobility, were substantial. This is shown by data from accommodation establishments as well as from tourist attractions, namely zoos, which are used in the article to illustrate the situation. The highest losses were recorded by destinations dependent on international tourism.

Keywords (EN): tourism, security, pandemic, COVID-19, zoo