Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, M. (2021): Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy, 31(1), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek vysvětluje příčiny změn v cestovatelském chování v důsledku pandemie. Odkazuje na interaktivní přehled vývojových dat v návštěvnosti krajů i turistických oblastí Česka. Tato data dobře dokumentují změnu trendu a poskytují příležitost pro diskuzi, jak a proč je tento trend také ovlivňován turistickým a rekreačním potenciálem jednotlivých území.

Klíčová slova: cestovní ruch, cestovatelské chování, pandemie, rekreace

Abstract (EN): Change in travel behaviour during a pandemic. The article explains the causes of changes in travel behaviour due to the pandemic. It refers to an interactive overview of development data in the number of visitors to regions and tourist areas of Czechia. These data well document the change in the trend and provide an opportunity to discuss how and why this trend is also influenced by the tourist and recreational potential of individual areas.

Keywords (EN): tourism, travel behaviour, pandemic, recreation