Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DRBOHLAV, D., PAVELKOVÁ, L. (2021): Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 31(1), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek poskytuje přehled dopadů pandemie covidu-19 na migraci a s ní spojené procesy, zejména zaměstnávání migrantů a jejich roli v ekonomice, remitence a anti-imigrační nálady, které se objevují v čase podobných krizí. Prostor je věnován také nerovnostem ve světě (bohatství, pracovní uplatnění, dostupnost zdravotní péče), které ovlivňuje migrační proudy a také migrační politiku jednotlivých států.

Klíčová slova: migrace, covid-19, remitence, uzavření hranic, migrační politika

Abstract (EN): COVID-19 pandemic and international migration. The article provides an overview of impacts of the COVID-19 pandemic on migration and the processes that are related to migration, such are migrants’ employment and their importance for the economy, remittances, and anti-immigrant sentiments that tend to appear in the times of crises. The article also outlines world inequalities (in terms of economy, employment possibilities, and availability of health care) that influence migration flows and migration policies.

Keywords (EN): migration, COVID-19, remittances, border closure, migration policy