Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ALTOVÁ, A. (2021): Epidemie moderní doby. Geografické rozhledy, 31(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek přibližuje problematiku rizikových faktorů životního stylu jako nositelů epidemie moderního životního stylu. Zaměřuje se na pět nejvýznamnějších rizikových faktorů: kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, nedostatek pohybu, nezdravou stravu a obezitu. Seznamuje čtenáře s tím, jak se zjišťuje a měří výskyt těchto rizikových faktorů v populaci, jaké mohou být zdravotní dopady těchto rizikových faktorů a jak se jejich výskyt liší napříč zeměmi Evropy. Krátce zmiňuje také možnosti prevence a včasného záchytu některých onemocnění.

Klíčová slova: rizikové faktory, životní styl, epidemie, prevence

Abstract (EN): Epidemics of modern times. The article presents the issue of lifestyle risk factors as carriers of the modern lifestyle epidemic. It focuses on five most important risk factors: smoking, excessive alcohol consumption, lack of exercise, unhealthy diet and obesity. It explains how the prevalence of these risk factors is identified and measured in population, what the health effects of these risk factors may be, and how their prevalence varies across Europe. It also briefly mentions the possibilities of prevention and early detection of certain diseases.

Keywords (EN): risk factors, lifestyle, epidemics, prevention