Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 31(1), 34.

Stáhnout článek

Klíčová slova: UNESCO, Seznam světového dědictví, Jizerskohorské bučiny, lázeňský trojúhelník, Mezivládní panel pro změnu klimatu, Zpráva IPCC o změně klimatu, nová Káhira, 10 let Jižního Súdánu, dopady vlny veder v Severní Americe, nedostatek součástek v průmyslové výrobě

Keywords (EN): UNESCO World Heritage List, new Czech sites on the UNESCO list, Intergovernmental Panel on Climate Change, Report on climate change, new Cairo, 10 years of South Sudan, the effects of the heat wave in North America, lack of components in industrial production