Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRTIČKOVÁ, K. JELEN, J. (2021): Jak na školní kolo Zeměpisné olympiády? Geografické rozhledy, 31(1), 36–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Výsledky ankety o školních kolech Zeměpisné olympiády

Abstrakt: Příspěvek seznamuje čtenáře s možnostmi pořádání školního kola Zeměpisné olympiády. Školní kolo je první, které musejí účastníci soutěže projít. Doposud bylo v kompetenci jednotlivých škol nebo vyučujících zeměpisu. V neposlední řadě také text informuje o průběhu aktuálního ročníku národní ZO.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda Česko, školní kola, nadaní žáci, dotazník

Abstract (EN): How to organize the school round of the Geographical Olympiad? The paper introduces the possibilities of organizing a school round of the Geographical Olympiad. The school round is the first one that the participants of the competition have to go through. Until now, it has been the responsibility of individual schools or geography teachers. Furthermore, the text informs about the organization of the current year of the national Geographical Olympiad.

Keywords (EN): Geographical Olympiad Czechia, school rounds, gifted pupils, questionnaire