Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Reakce na pandemii covidu-19 ve světě. Geografické rozhledy, 31(1), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: pandemie, covid-19, reakce na pandemii, výstavba nemocnic, provizorní nemocnice, Wu-chan, Čína, provizorní hřbitovy, hromadné hroby, Manaus, Brazílie, nemocniční loď, New York, Spojené státy, protiepidemická opatření, rozestupy, Indie, lidé bez domova během pandemie

Keywords (EN): pandemic, COVID-19, reaction to the pandemic, construction of hospitals, makeshift hospitals, Wuhan, China, makeshift cemeteries, mass graves, Manaus, Brazil, hospital ship, New York City, United States, anti-epidemic measures, social distancing, India, homeless people during the pandemic