Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Covid-19 v Evropě. Geografické rozhledy, 31(1), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: pandemie, covid-19, covid-19 v Evropě, šíření viru, severní Itálie, lockdown, provizorní márnice, krize zdravotnického systému, omezení pohybu a cestování, zavřené hranice, odlišný přístup v boji s pandemií, Švédsko, provizorní nemocnice, nedostatek hygienických potřeb a základních potravin

Keywords (EN): pandemic, COVID-19, COVID-19 in Europe, coronovirus outbreak, northern Italy, lockdown, makeshift morgue, health system crisis, restrictions on movement and travel, closed borders, different approach to fighting the pandemic, Sweden, makeshift hospital, lack of hygiene supplies and staple foods