Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2021): Symbióza železnice a reliéfu. Geografické rozhledy, 31(2), 4–9.