Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BURDA, T. (2021): Proměny železnice a krajiny na území Česka. Geografické rozhledy, 31(2), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Železnice jsou fenoménem, který výrazně ovlivňuje naši krajinu již téměř 200 let. Od výstavby prvních koněspřežné dráhy na evropském kontinentě z Českých Budějovic do Lince, přes budování hlavních tratí v polovině 19. století a dokončení rozsáhlé sítě lokálních drah o 50. let později až po modernizaci koridorů a útlum regionální dopravy na přelomu 20. a 21. století. Nedošlo však jen k výstavbě nových tratí, mostů, tunelů, zářezů nebo drážních budov, ale také k výrazné změně života lidí a společnosti.

Klíčová slova: železnice, proměna krajiny, doprava, zaniklé tratě

Abstract (EN): Transformation of railway and landscape on the territory of Czechia. Railways are a phenomenon that is significantly affecting the Czech landscape for almost 200 years. The railway network in Czechia has developed from the construction of the first horse-drawn railway on the European continent from České Budějovice to Linz, through the construction of main lines in the mid-19th century, and the completion of an extensive network of local railways 50 years later, to the modernization of corridors and the decline of regional traffic at the turn of the 20th and 21st centuries. However, there was not only the construction of new tracks, bridges, tunnels, notches, or railway buildings, but also a significant change in the lives of people and society.

Keywords (EN): railway, landscape transformation, transport, defunct railways