Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPP, J., KEBZA, M. (2021): Zaniklé železniční tratě v příměstské krajině Plzně. Geografické rozhledy, 31(2), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Text prezentuje tři příklady zaniklých železničních tratí v příměstské krajině Plzně. Cílem je ukázat dynamiku vývoje a funkce příměstské krajiny. Téma zaniklých tratí je také inspirací pro výuku geografie a může být námětem pro terénní výuku.

Klíčová slova: železnice, příměstská krajina, vývoj krajiny, terénní výuka

Abstract (EN): Defunct railway lines in the suburban landscape of Pilsen. The text presents three examples of defunct railway lines in the suburban landscape of Pilsen. The aim of the article is to show the dynamics of the development and function of the suburban landscape. The theme of defunct railway lines is also an inspiration for geography teaching and may be used in fieldwork.

Keywords (EN): railway, suburban landscape, landscape development, fieldwork education