Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ZÝMA, M., HAVELKOVÁ, L. (2021): Mapa ideálního ostrova: didaktická hra pro výuku kartografie. Geografické rozhledy, 31(2), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Didaktická hra Mapa ideálního ostrova – metodický list do výuky

Abstrakt: Záměrem článku je představení didaktické hry pro výuku kartografie. Hra spočívá v tvorbě mapy ideálního ostrova, při které mimo jiné žáci pomocí vrstevnicových dílů vytvářejí plastický reliéf a lépe tak mohou porozumět principu vrstevnic. Díky hře žáci porozumí i jednotlivým prvkům mapy, jako jsou měřítko, legenda atd. Součástí hry jsou dále úkoly, které žáci řeší s pomocí své mapy, a zábavně tak procvičují mapové dovednosti. Hra je dostupná ke stažení na webu Mapovedovednosti.cz.

Klíčová slova: didaktická hra, ideální ostrov, aktivizační metoda, mapové dovednosti, kartografie

Abstract (EN): Map of an imaginary island: Educational game for cartography education. This article presents an educational game for teaching cartography. During the game, pupils create their own map of an imaginary island which helps them to better understand maps and their elements, such as map scale, legend, contours, etc. The game also develops pupils’ map skills thanks to additional tasks that pupils solve using their map.

Keywords (EN): educational game, imaginary island, activation methods, map skills, cartography