Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÍSAŘOVÁ, D., SVOBODOVÁ, H., MAŠTEROVÁ, V. (2021): Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 31(2), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je představit geoinformační technologie jako nástroje pro rozvoj geoinformačních dovedností. Ty jsou v dnešní době nezbytné pro každého člověka. Geoinformační dovednosti jsou chápány jako spojení mapových a technických dovedností při práci s prostorovými daty, resp. mapou. Mezi tyto dovednosti patří čtení, výběr, použití, tvorbu a sdílení digitálních prostorových dat.

Klíčová slova: geoinformační technologie, geoinformační dovednosti

Abstract (EN): Geoinformation skills in teaching of geography. The aim of this article is to introduce geoinformation technologies (GIS, GNSS, remote sensing) as tools for developing geoinformation skills. In the contemporary world, such skills are necessary for everybody. Geoinformation skills are understood as a combination of map and technical skills during work with spatial data or a map. Geoinformation skills include reading, selection, using, creation and sharing of digital spatial data.

Keywords (EN): geoinformation technology, geoinformation skills