Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J., STANĚK, J. (2021): Geografii je nově možné studovat již na střední škole. Geografické rozhledy, 31(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek představuje Střední průmyslovou školou zeměměřickou a Geografické gymnázium Praha. Od školního roku 2021/2022 je na této škole možné studovat zcela nový obor: Gymnázium se zaměřením na geografii. Představena je stručná historie školy, struktura učebních osnov výuky na gymnáziu a v neposlední řadě možnost uplatnění absolventů středoškolského studia geografie a geodézie.

Klíčová slova: Geografické gymnázium, geografie, geodézie, střední škola

Abstract (EN): Geographical Grammar School in Prague: New possibility to study geography at high school. This article introduces the Secondary Industrial School of Surveying and Geographical Grammar School in Prague. From the school year 2021/2022 on, it is possible to study a completely new field at this school: Grammar school with a focus on geography. A brief history of the school, the structure of the grammar school curriculum and, last but not least, career possibilities after graduating from high school with a degree in geography and geodesy are presented.

Keywords (EN): Geographical grammar school, geography, geodesy, high school