Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PÍŠA, J., RYBOVÁ, K. (2021): Vysokorychlostní tratí směrem k rozvoji regionu? Geografické rozhledy, 31(2), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Plánovaná vysokorychlostní trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany podle výsledků provedených dotazníkových šetření a rozhovorů přinese pravděpodobně zvýšení počtu cestujících mezi zmíněnými městy. Vybudování vysokorychlostního terminálu v Ústí nad Labem lze však chápat rovněž jako významnou příležitost pro povzbuzení ekonomického i urbanistického rozvoje města a jeho image.

Klíčová slova: vysokorychlostní trať, regionální rozvoj, Ústí nad Labem

Abstract (EN): High-speed railway as a means to regional development. According to the results of questionnaire surveys and interviews, the planned high-speed railway between Prague, Ústí nad Labem and Dresden will probably bring an increase in the number of passengers between the mentioned cities. However, the construction of the terminal in Ústí nad Labem can be also seen as an important opportunity to encourage the economic and urban development and improvement of the regional image.

Keywords (EN): high-speed railway, regional development, Ústí nad Labem