Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUBÍK, R. NOVÁČEK, A., SLAVÍČEK, A. (2022): Střední Amerika – region kriminality. Geografické rozhledy, 31(4), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek porovnává Střední Ameriku s jinými regiony světa z hlediska kriminality (počtu trestných činů a zejména pak vražd na 100 000 obyvatel). Věnuje se rozdílům v míře kriminality mezi jednotlivými státy Střední Ameriky a vysvětluje faktory, které ji nejvíce ovlivňují. Poukazuje v této souvislosti mj. na aktivity organizovaného zločinu, jmenovitě zdejších drogových kartelů a pouličních gangů.

Klíčová slova: Střední Amerika, kriminalita, vražda, srovnání, faktory, drogové kartely

Abstract (EN): The article compares Central America with other regions of the world from the perspective of criminality (the number of crimes and, most importantly, murders per 100,000 inhabitants). It also highlights the differences in crime rate amongst the countries of Central America, illustrating the factors that cause this situation. In this context, the article also outlines the activities of organized crime, especially of the local drug cartels and street gangs.

Keywords (EN): Central America, criminality, homicide, comparison, factors, drug cartels