Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SVÍTOK, M., PAVELKOVÁ, L. (2022): Hispaniola: jeden ostrov, dva světy. Geografické rozhledy, 31(4), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Koeficienty a indexy vyspělosti států

Abstrakt: Článek se věnuje ostrovu Hispaniola, na kterém byla založena první španělská kolonie v Novém světě. Ostrov byl později pod nadvládou nejen Španělska, ale i Francie a Spojených států. Dnes na něm najdeme dva nezávislé státy – Haiti a Dominikánskou republiku. Ty sice leží na jednom ostrově, liší se ale v mnoha aspektech, včetně schopnosti čelit přírodním katastrofám, které jsou v oblasti běžné.

Klíčová slova: Hispaniola, Haiti, Dominikánská republika, přírodní katastrofy, společenské problémy

Abstract (EN): Hispaniola: one island, two worlds. The article deals with Hispaniola, the island where the first New World colony of Spain was founded. The island was later under the rule of Spain, but also of France and the United States. Today, two independent countries are located on the island – Haiti and the Dominican Republic. Despite being on the same island, the two countries differ in many aspects, including the ability to face the natural disasters common in the region.

Keywords (EN): Hispaniola, Haiti, Dominican Republic, natural disasters, social issues