Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2022): Golfský proud: teplo pro Evropu ze Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 31(4), 24–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek popisuje vznik Golfského proudu a systém proudění v severní polovině Atlantského oceánu a poukazuje na vliv oceánských proudů na klima přilehlých pevnin. Jsou diskutovány také důsledky případného kolapsu systému oceánského proudění.

Klíčová slova: Golfský proud, termohalinní cirkulace, atlantická cirkulace

Abstract (EN): Gulf Stream: heat for Europe from Central America. The article describes the origin of the Gulf Stream and the flow system in the northern half of the Atlantic Ocean with a focus on the influence of ocean currents on the climate of the adjacent land. The consequences of a possible collapse of the ocean system are discussed too.

Keywords (EN): Gulf Stream, thermohaline circulation, Atlantic Circulation