Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARTÍNEK, J. (2022): Objevování a dobývání Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 31(4), 28–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pro Evropu objevil oblast Střední Ameriky na přelomu 15. a 16. století mořeplavec ve španělských službách Kryštof Kolumbus (nejprve karibské ostrovy, potom i středoamerické pobřeží). Po roce 1500 vznikaly i první kolonie, nejprve v Panamě (Darién), odkud Vasco Núñez de Balboa objevil Tichý oceán. Skutečné dobývání (conquista) je pak spojeno zejména s výpravou Hernána Cortése do Mexika v letech 1519–1521; po dobytí Aztécké říše se oblast stala Novým Španělskem, se španělským jazykem a katolickou vírou.

Klíčová slova: Střední Amerika, zámořské objevy, Kryštof Kolumbus, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa

Abstract (EN): Discovering and conquering Central America. For Europe, the area of Central America was discovered at the turn of the 15th and 16th centuries by a navigator in the Spanish service, Christopher Columbus (first the Caribbean islands, then the Central American coast). After 1500, the first colonies were established, first in Panama (Darién), from where Vasco Núñez de Balboa discovered the Pacific Ocean. The real conquista is related mainly with the expedition of Hernán Cortés to Mexico in the years 1519–1521; after the conquest of the Aztec Empire, the area became New Spain, with the Spanish language and the Catholic faith.

Keywords (EN): Central America, overseas discoveries, Christopher Columbus, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa