Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D. (2022): Daňové ráje z globální geografické perspektivy. Geografické rozhledy, 31(4), 32–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Daňové ráje ve světě

Abstrakt: Daňové ráje existují již od 19. století, přesto jsou stále aktuálním tématem. Najdeme je nejčastěji ve Střední Americe, v Tichomoří a překvapivě také v Evropě. Daňové ráje v ekonomických periferiích světa odčerpávají daňové příjmy ze zemí jádra, díky čemuž ekonomicky prosperují. Daňové ráje v jádře naopak posilují stávající globální nerovnosti. Zapojení těchto zemí navíc podkopává snahy o změnu této praxe.

Klíčová slova: daňové ráje, toky kapitálu, světový systém, globalizace, nerovnoměrný rozvoj

Abstract (EN): Tax havens from a global geographical perspective. Tax havens have been around since the 19th century, but they are still a topical issue. We find them mostly in Central America, the Pacific Ocean, and, surprisingly, in Europe. Tax havens in the economic peripheries of the world drain tax revenues from the core countries and prosper economically thanks to this drain. Contrary, the tax havens in the core deepen existing global inequalities. In addition, the involvement of these countries undermines efforts to change this practice.

Keywords (EN): tax havens, capital flows, world system, globalisation, uneven development