Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D. (2022): Daňové ráje z globální geografické perspektivy. Geografické rozhledy, 31(4), 32–33.

Přílohy:

Daňové ráje ve světě