Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 31(4), 34–37.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Ruská vojenská agrese na Ukrajině, válka, geopolitika, politická geografie, Čína, mocenský boj o vody Pacifiku, covid-19, lockdown, hospodářská krize, fotbalová válka, Salvador, Honduras, salvadorská občanská válka, Sčítání lidu, domů a bytů 2021, první výsledky sčítání, demografie

Keywords (EN): Russian military aggression in Ukraine, war, geopolitics, political geography, China, power struggle for Pacific Ocean waters, covid-19, lockdown, economic crisis, football war, El Salvador, Honduras, Salvadoran Civil War, Population Census 2021, first census results, demography